วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“หัวหน้า ป้อม” Thumps up ร่วมอีเว้นท์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ปลุก เพิ่มพื้นที่สีเขียว- กำจัดขยะอิเล็คทรอนิคส์

05 มิ.ย. 2020
233

 

ร่วมงาน”วันสิ่งแวดล้อมโลก” เปิดโครงการ”เปลี่ยนพลาสติก เป็นบุญ”

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ร่วมงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี2563 และเปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทส.),ผู้บริหารจาก 20 กระทรวง พร้อมเครือข่ายภาคเอกชนกลุ่ม พีพีพี พลาสติก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวเปิดโครงการฯ โดยขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือกัน แสดงพลังขับเคลื่อนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาเรื่องขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

ซึ่งวันนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

และคาดการณ์ว่าโครงการนี้ จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากการใช้บริการรับ-ส่งอาหาร ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการแยกขยะ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

นับเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสังคม และขยะทะเลได้ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ กระทรวงทรัพยากรฯ และผู้แทนจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญของการแยกขยะพลาสติก ขยะอิเล็คทรอนิคส์ ขยายผลโครงการให้มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริง

ควบคู่กับการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของคนไทย สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!