วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

เป็นทหาร หรือเป็นช่าง

04 มิ.ย. 2020
271

ตกลง….. น้าๆ เป็นทหาร
หรือ เป็น ช่าง ฮะ !?

…เป็นทหาร ก็ต้องถือปืน ขี่รถถัง ….
แต่นี่ มาถือ ค้อน ถือ ตะปู เกรียง ฉาบ สร้างบ้าน แบบนี้

….น้าๆ ก็เป็นทหาร นี่ล่ะ
ทหาร ทำได้ ทุกอย่าง
เป็น ได้ทุกอย่าง แล้วแต่ภารกิจ

.
“ผู้พันโก้” พันโท อุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 ตรวจ การทำงานของ ทหารชุดก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ

ที่กำลังสร้างบ้าน ให้ นาย สุรินทร์ ชัยวงค์ษา ม.7 บ.เหล่าภูมิมี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
ตามโครงการ สร้างบ้านให้คนจน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

: ร.3พัน3

error: Content is protected !!