วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหารชุดป้องกันชายแดน ร.5 ตรึงกำลัง ชายแดนไทย-มาเลเซีย

04 มิ.ย. 2020
604

ทหารชุดป้องกันชายแดน ร.5
ตรึงกำลัง ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ป้องกัน การหลบหนีเข้าเมืองผิดกม.
“ผู้การ กรม5” ลงเรือ ลาดตระเวน และไปเยี่ยมลูกน้อง
ใต้สุด แดนสยาม!!

ผู้การตุ้ย พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ร.5 /ผบ.ชุดควบคุม ป้องกันชายแดน พร้อมด้วย นายทหารกรมทหารราบที่ 5 ออกลาดตระเวนทางน้ำเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.จรยุทธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

เพื่อเยี่ยม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

บริเวณ เลียบแม่น้ำโก-ลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน อ.สุไหง-โก-ลก จ.นราธิวาส

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!