วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เป๊ะ !! แขนตึง นิ้วเหยียดตรง เรียงชิดติดกัน ตลอด เวลา

04 มิ.ย. 2020
836

 

“บิ๊กแดง” สวมชุดพรางสนาม ทม.รอ.904
ลงพื้นที่ วังน้ำเขียว
ตรวจเยี่ยมการฝึก
เตรียมการ ฝึก
Lightning Forge 2020
กับ ทบ.สหรัฐฯ ที่Hawaiiกค.นี้

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามนโยบาย ในการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ในการที่จะส่งกำลังเข้ารับการฝึก Lightning Forge 2020 ประจำปี 2563 กับ ทบ.สหรัฐอเมริกา ที่Hawaii 1-22 กค. นี้

โดยเป็นการตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการขั้นที่ 3 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 2020 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
.
จากนั้นไปยังพื้นที่ฝึกเพื่อชมการสาธิตการฝึกหมู่ปืนเล็กเข้าตี, การฝึกการรบในพื้นที่ปลูกสร้าง, การฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ STATIC DISDLAY
.
ซึ่งการฝึกภาคสนามครั้งนี้ เป็นการฝึกเตรียมการขั้นที่ 3 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563 เป็นการดำเนินการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับ ภาคหมู่ – ตอนหมวด – กองร้อย และการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศศูนย์การบินทหารบก

กองทัพภาค2
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!