วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

เปิดภาพ Unseen

เปิดภาพ Unseen
พระราชกรณียกิจ
ของ “สมเด็จพระบรมราชินี สุทิดาฯ”
เมื่อครั้งทรงลงพื้นที้ ทรงงานแทนพระองค์
โครงการพระราชดำริต่างๆ
รวมทั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
ภาพพระราชจิรยวัตร และรอยยิ้ม ที่ประทับใจ ราษฎร

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

error: Content is protected !!