วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ผู้การ”ลุยป่า เยี่ยมลูกน้อง

03 มิ.ย. 2020
320

ชุดจรยุทธ์
ที่นอนกลางดิน
กินกลางป่า
ที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ป้องกันชายแดน
ที่ อัยเวอร์เออร์จัง
เบตง ยะลา

.
พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ฉก.ร.5/ผบ.ชุดควบคุมป้องกันชายแดน พร้อมด้วย คณะนายทหารของกรมทหารราบที่ 5 เดินเท้า ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.จรยุทธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ กพ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ บริเวณ เขตรั้วตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน อ.เบตง จ.ยะลา

และไปเยี่ยม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ทหาร กองร้อยป้องกันชายแดนที่4 (ร้อย.ปชด.ที่ ๔ )บ.อัยเวอร์เออร์จัง อ.เบตง จ.ยะลา

error: Content is protected !!