วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค 2” ตรวจ การฝึกภาคสนาม Lightning Forge 2020 ทั้งภาคพื้นดิน และการยุทธ์ทางอากาศ

03 มิ.ย. 2020
484

 

.
แม่ทัพอิ๊ด พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการขั้นที่ 3 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 2020

ที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยมี พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ต้อนรับ
.
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก พ.ท.นิรุธ ขุมทอง ผบ.ร.3 พัน.2 เรื่องรายละเอียดในการเตรียมการฝึกผสมระหว่าง ทบ. และ ทบ.สหรัฐฯ ที่ Hawaii ในเดือน กค.นี้

จากนั้นไปยังพื้นที่ฝึกเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกหมู่ปืนเล็กเข้าตี, การฝึกการราบในพื้นที่ปลูกสร้าง,การฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และก่อนเดินทางกลับได้พบปะกำลังพลที่เนินคนดู
.
การฝึกภาคสนามของ ร้อย.ร.LF ครั้งนี้ เป็นการฝึกเตรียมการขั้นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิ.ย.63 ดำเนินการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับ หมู่ – หมวด -กองร้อย และ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยในห้วง 1-4 มิ.ย.63 เป็นการฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศร่วมกับอากาศยานของ ศูนย์การบินทหารบก

จากนั้นจะเป็นการฝึกแบบหมุนเวียนสถานี(Lane training) โดยได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึก จาก ร.31 พัน.3 รอ.,ร้อย.ลว.ไกล 3 และ หน่วยอื่นๆใน พล.ร.3

โดยมีเรื่องที่ทำการฝึก จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย การทดสอบการยิงปืน, การเข้าตี และตั้งรับ ในระดับ หมู่ – หมวด -กองร้อย (ในเวลากลางวัน และกลางคืน), การฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ, การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

error: Content is protected !!