วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เช้า กลางวัน เย็น และ วัคซีน

02 มิ.ย. 2020
290

ผลิต วัคซีน ต้านโควิดฯ
ก็เหมือนแต่ละวัน
ยังมีเช้า กลางวัน เย็น
ไม่ใช่ ไม่มี เช้า แล้วไปเย็น เลย
ต้องเข้าใจ ว่า ต้องมีขั้นตอน

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวถึง ความก้าวหน้าในการผลิตวัคซีน ป้องกันโควิด19 ว่ามีความก้าวหน้าตามลำดับ

โดยมีการปรึกษาหารือ กับต่างประเทศด้วย ว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ในฐานะที่เราเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสามารถสูงในเรื่องนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนายากและวัคซีน

โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆ และความร่วมมือจากต่างประเทศ

ผมคิดว่า เราน่าจะแก้ปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลกได้ ในบริบทโดยรวม

ฉะนั้น อย่าเพิ่งไปยินดีกับความสำเร็จต่างๆมากนัก เพราะทุกอย่างมีขั้นตอน แต่ละวัน ยังมีเช้า กลางวัน เย็น ไม่ใช่ ไม่มีเช้า แล้วไปเย็น เลย ฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้ อย่าให้เป็นประเด็นขึ้นใหม่”

error: Content is protected !!