วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Welcome Back Home. ต้อนรับ กลับ “ค่ายป๋าเปรม”

02 มิ.ย. 2020
456

 

6 ทหารม้า พล.ม.3
กลับ ค่ายน้ำพอง
หลังไปเป็น Liasion Officer
ของ UN. ที่ เกาหลีใต้1 ปีเต็ม
เจอสถานการณ์โควิดฯ
จึงเพิ่งกลับมา ผ่านการกักตัว แล้ว
“ผบ.พล.ม.3” ทำพิธีต้อนรับ สมเกียรติ

พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ทำพิธีต้อนรับ
นายทหารติดต่อ ประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ UN ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 6 นาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ และเดินทางกลับประเทศ กลับหน่วย

หลังจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 10 เมษายน 2562 – 10 เมษายน 2563
โดยในช่วง ครบวาระ มีสถานการณ์โควิดฯพอดี จึงเลื่อนการกลับมาเล็กน้อย และผ่านการกักตัว แล้ว

โดยพิธีนี้ มี ผู้บังคับบัญชา ในกองพลทหารทหารม้าที่ 3, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารม้าที่ 3, กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน เข้าร่วมพิธี

ที่ อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

: พล.ม.3

error: Content is protected !!