วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ขยายผล “ทหารพันธุ์ดี…สู่..โรงเรียนต้นแบบ “

02 มิ.ย. 2020
711

แม่ทัพภาค1 ขยายผล
“ทหารพันธุ์ดี…สู่..โรงเรียนต้นแบบ “
สร้าง Food Bank
ธนาคารอาหาร ของชุมชน
ตามพระราชดำริ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
มอบ พล.ร.2รอ.ทำ
โดย ใช้พื้นที่โรงเรียน

“บิ๊กหนุ่ย” พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าของโครงการขยายผล “ทหารพันธุ์ดี….สู่ โรงเรียนต้นแบบ “

ตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจัากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ต้องการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง. โดยมีพื้นที่ศูนย์กลางในการผลิตอาหาร
(ธนาคารอาหารของชุมชน (Food Bank)

จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้หน่วยทหารในโครงการทหารพันธ์ุดี
เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ร่วมกับชุมชน ดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อผลิตอาหารสำหรับชุมชน

โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ เพื่อขยายผล สู่ ครัวเรือนกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนต่อไป

พลโท ธรรมนูญ มอบหมายให้ กรมทหารปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ (ป.2 รอ.) , พล.ร2 รอ. โดย ผบ.หนุ่ย พลตรีธราพงษ์ มาละคำ ผบ.พล.ร.2รอ.

ร่วมกับ รร.การสัตว์กรมการสัตว์ทบ..เข้าดำเนินการใน
พื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อ.บ้านนา จ.นครนายก และโรงเรียนบ้านคลอง 14 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โดย อบต. ศรีกะอาง , อบต. ชุมพล และ
ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่เป้าหมายในภาคกลาง ประกอบด้วย โรงเรียน 2 โรงเรียน คือ รร.บ้านหนอง กันเกรา ม.5 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก มี นักเรียน 82 คน ชุมชนใกล้เคียง 2 หมู่บ้าน ประชากร 1,200 คน ประมาณ 500 ครัวเรือน

มี พื้นที่เกษตรในโรงเรียน ประมาณ 2 งาน ความต้องการ เมล็ดพันธุ์พืช ไก่ และปลา

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพ รับจ้างและเกษตรกร

และ บ้านสวนคุณยาย 234 ม.5 ตำบลศรีกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปลูกพันธุ์ผัก

error: Content is protected !!