วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เรียกได้เลย

02 มิ.ย. 2020
244

ทัพภาค1
จัด ทหารเสนารักษ์
รับ-ส่ง ผู้ป่วย ยากไร้-ด้อยโอกาส
ไป รพ.หาหมอ ตามนัด

ติดต่อ สาธารณสุข เขต
นัดเรียกรถทหาร และทีมเสนารักษ์ ได้เลย

.
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 สั่งการให้จัดทหารเสนารักษ์ ชุดรับ-ส่ง ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ที่ไม่มี รถ ไปหาหมอ ไปโรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์ตามนัด โดย ชุดเสนารักษ์ ทภ.1

โครงการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อพบแพทย์ตามนัด เป็น 1ใน4 ของโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาส ใน พื้นที่ กทม.และ 25 จังหวัดภาคกลาง

โดย สามารถ ติดต่อ ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณสุข ของเขต ตัวเอง

ขณะนี้ มีศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมนำร่อง 5 เขต ได้แก่
– เขต พญาไท
– เขต ดุสิต
– เขต บางกอกน้อย
– เขต บางพลัด
– เขต บางซื่อ

error: Content is protected !!