วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

อผศ. ประกาศ เลื่อน การเปิด ศาลหลักเมือง 4 มิย. นึ้ ออกไป ก่อน

02 มิ.ย. 2020
261

อผศ. ประกาศ เลื่อน การเปิด ศาลหลักเมือง 4 มิย. นึ้ ออกไป ก่อน

รอความพร้อม ในการเปิด ของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วย จะได้เปิดพร้อมกัน

error: Content is protected !!