วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ดร.อ้อ” ตรวจศูนย์ Day Care บก.ทบ.

สมาคมแม่บ้านทบ. สร้างขึ้น เพื่อรับดูแล ระหว่างรอ พ่อแม่ทำงาน
ยึดหลักแบบ TK Park
ให้ สาธารณสุข ตรวจมาตรฐาน
มี ครูนักภาษา-ครูนักประดิษฐ์ ดูแล
หากิจกรรมให้ทำ แก้เบื่อ ได้ความรู้ ได้ภาษา
เตรียม เปิด 1 กค. นี้

.
“อาจารย์ อ้อ” รศ. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ตรวจ ศูนย์ Day Care ศูนย์ดูแลรับเลี้ยงเด็ก บก.ทบ. ที่เตรียมจะเปิด 1 กค.นี้

รศ. ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ระบุว่า ศูนย์Day Care นี้ จะรับดูแลลูกหลานกำลังพล
เมื่อเปิดเทอมแล้ว หาก พ่อแม่ทำงาน ยังไม่เสร็จ. ก็ให้เด็กๆ มารอที่นี่ มาอ่านหนังสือ ทำการบ้าน นั่งพักผ่อน มีครูดูแล

เมื่อพ่อแม่มา ก็รอรับด้านนอก จะได้ไม่แออัด

ส่วนช่วงปิดเทอม ที่ต้องมาทำงาน แต่ไม่มีใครอยู่บ้าน ดูแลลูก ยิ่งในช่วง โควิดฯโดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่ รร. อนุบาล จะยังไม่เปืดเรียน เพิ่อให้กำลังพล ทำงานได้อย่างเต็มที่ คลายกังวล เรื่องลูก แต่ต้องดูปริมาณ เด็กๆ ด้วย

ศูนย์รับดูแลเด็กของทบ. Day Care มีทั้ง ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพิ่อให้ เด็กๆมาอ่านหนังสือ และค้นหาความรู้. ส่วนเด็กเล็ก ก็มี สนามเด็กเล่น เล็กๆ

โดยมี ครูนักภาษา และ นักประดิษฐ์ มาดูแล โดยจะพยายาม พูดภาษาอังกฤษ กับเด็กๆ เพิ่อให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และหากิจกรรมให้ทำ แก้เบื่อ ได้ความรู้ ได้ภาษา

โดยมี new normal การใช้ห้องสมุด มีกิจกรรม ไม่ให้เบื่อ จำกัดจำนวน ระยะห่าง และความสะอาด

มีส่วนของเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นเล็กๆ รวมทั้งการทำห้องน้ำ ที่เหมาะกับเด็กๆ และแยก ชายหญิง ด้วย

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!