วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

โฆษก ทบ. ออกโรงแจง “บิ๊กแดง” ไม่เกี่ยว

02 มิ.ย. 2020
386

โฆษก ทบ. ออกโรงแจง
“บิ๊กแดง” ไม่เกี่ยว
ตั้ง กรรมการสอบฯ-ลงโทษ ปลด “หมู่อาร์ม” ขาดหนีราชการ
ชี้ เป็นเรื่องของ ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทบ. ไม่ใช่อำนาจ ผบ.ทบ.
ยัน ทบ. มีระบบการร้องเรียน -ตรวจสอบ ตาม พยานหลักฐาน และความยุติธรรม
ชี้ ถ้ากำลังพลทบ.ทำผิดจริง จะลงโทษ ไม่ว่าระดับไหน

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กรณีกำลังพลสังกัดกองทัพบกไม่ได้รับความเป็นธรรม นั้น กองทัพบกได้มีการพิจารณาในทุกประเด็น เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา เรามีระบบการตรวจสอบผิดวินัย

กองทัพบกมีกระบวนการตรวจสอบ, ระบบร้องทุกข์, ระบบศาลยุติธรรมและศาลทหาร ซึ่งรองรับในกรณีที่มีการทำผิดวินัยของกำลังพล มีระบบการลงทัณฑ์ตามลำดับ

กรณี สิบเอก ณรงค์ชัย อินทรกวี ที่กระทำผิดวินัยทหารขาดราชการ และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผิดจริงต้องถูกลงทัณฑ์

ซึ่งผู้มีอำนาจในการปลด คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วย ผู้บังคับบัญชาศูนย์ซ่อมสร้าง สิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่ใช่อำนาจของผู้บัญชาการทหารบก แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ เป็นขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ กองทัพบกมีกระบวนการตรวจสอบตามที่มีร้องเรียน มีหน่วยรับผิดชอบ การตรวจสอบ เป็นไปตาม พยานหลักฐานและความยุติธรรม

ถ้ากำลังพลของกองทัพบก กระทำผิดจริง จะลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลในระดับไหนก็ตาม

error: Content is protected !!