วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ปลัดกลาโหม” นำ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” ปลาบปลื้ม ทรงห่วงใยราษฎร ช่วง โควิดฯ

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณเปิ้ล รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ที่ศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยใน สุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา ที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน อาทิ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของ อื่น ๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศและชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อม

error: Content is protected !!