วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“รองผบ.สูงสุด ชู”

01 มิ.ย. 2020
369

“รองผบ.สูงสุด ชู”
นำทีม ทหารจิตอาสาฯ ทัพไทย ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา
ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคลองบางตลาด
ถ.ติวานนท์ -ซอยสามัคคี 47 -ถ.ประชาชื่น -คลองเปรมประชากร
พร้อมรองรับ น้ำฝน เร่งการระบายน้ำ
ถวาย วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี”

.
พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิย.2563 เพื่อ แก้ไขปัญหาในการระบายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตหลักสี่ และสำนักการระบายน้ำ กทม.ร่วมพัฒนาคลองบางตลาด

โดยมีกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 640 คน

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 พื้นที่ ระยะทาง 9,400 เมตร

โซน A จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง ถนนติวานนท์
โซน B จากถนนติวานนท์ ถึง ซอยสามัคคี 47
โซน C จาก ซอยสามัคคี ถึง ถนนประชาชื่น
โซน D จาก ถนนประชาชื่น ถึง คลองเปรมประชากร

มี การกำจัดผักตบชวา การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่เสี่ยง

พลเอก ชูชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในการกำจัดผักตบชวา บริเวณห้าง One One Food Avanue อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วย

error: Content is protected !!