วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

กลาโหม เทิดเกียรติ “พระราชินี” จัดสัมมนา เฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่ พระอัจฉริยภาพ และ น้ำพระทัย เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน2563

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ที่ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

โดยมี การบรรยายพิเศษจากผู้แทนสำนักพระราชวัง นางสาวภริดา ภู่ศิริ ในหัวข้อ “น้ำพระทัยที่ทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น” และจากวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ และ เสธ.เบิร์ด พันเอก วันชนะ สวัสดี ผู้บรรยายจิตอาสา ๙๐๔ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บรรยายในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านการทหาร และโครงการจิตอาสาพระราชทาน”

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 2563

โดยมีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร” การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพฯ อีกด้วย

error: Content is protected !!