วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ทหาร ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ทัพภาค3 พ่นฆ่าเชื้อ ให้โรงเรียนชายแดน ไทย-เมียนมา เปิดทาง ให้ครู มาเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ของ เด็กๆ เชื้อสายจีนฮ่อ -ไทยใหญ่

30 พ.ค. 2020
346

 

.

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) กองทัพภาค3 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่. ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนฮ่อ และไทยใหญ่

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับครู มาเตรียมจัดระเบียบการเรียนการสอนแบบใหม่ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมรับ เปิดเทอมในเดือน ก.ค. 63 นี้

error: Content is protected !!