วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“ยืมใช้คงรูป”

30 พ.ค. 2020
270

 

นาฬิกายืมเพื่อน “บิ๊กป้อม” ถือว่าไม่ได้เป็น “หนี้สิน” ที่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเป็นการ..”ยืมใช้คงรูป”

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นองนายกฯ ยืมนาฬิกาหรูจาก เสี่ยคราม นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เพิ่อนร่วมรุ่น เซ็นคาเบรียล ว่า เป็นการ “ยืมใช้คงรูป” และไม่ได้เป็น “หนี้สิน” ที่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) แจ้ง เรื่องการครอบครองนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กับผู้ร้อง คือ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้ร้อง

โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 25 พ.ค.2563 เป็นการแจ้งผลการพิจารณาต่อ นายเรืองไกร ระบุว่า

ตามที่ได้ขอให้พิจารณาชี้มูลความผิด พล.อ.ประวิตร ฐานไม่แจ้งทรัพย์สินในมูลค่านาฬิกาหรู ที่ยืมมา

ทั้งนี้ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เจ้าของนาฬิกา ให้ พล.อ.ประวิตร ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และ พล.อ.ประวิตร คืนให้เมื่อใช้เสร็จ

การยืมดังกล่าวเป็น การยืมใช้คงรูปและ การยืมใช้คงรูป แม้เป็นหนี้ แต่มิใช่หนี้สิน ตามที่ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชีรายการหนี้สิน ล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น

มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่า และมีการคืนทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ดังนั้น พล.อ.ประวิตร จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

: ไทยรัฐออนไลน์

error: Content is protected !!