วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ทบ.” คลายล็อค ปล่อย “พลทหาร” ลากลับบ้านได้ เริ่ม 1 มิย.นี้

30 พ.ค. 2020
473

“ทบ.” คลายล็อค
ปล่อย “พลทหาร” ลากลับบ้านได้
เริ่ม 1 มิย.นี้
หลัง งดลา ตั้งแต่ มีค. หวั่นติดเชื้อCoViD19
กำชับ ลาพักกลับบ้าน “การ์ดอย่าตก”เข้ม วินัยทหาร

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น กองทัพบกได้มีมาตรการพิทักษ์กำลังพลไม่ให้มีการติดเชื้อควบคู่ไปกับการสนับสนุนรัฐบาลและดูแลช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกได้กำหนดแนวทางป้องกันการติดเชื้อ สำหรับทหารกองประจำการ โดยให้ชะลอการลาพัก และให้ประจำอยู่ในหน่วยทหาร ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหมู่ทหาร เป็นผลให้ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาไม่พบการติดเชื้อในค่ายทหาร และกำลังพลมีสุขภาพแข็งแรงสามารถออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตลอดเวลาที่ชะลอการลาพักของทหารกองประจำการ หน่วยทหารได้มีการสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกัน COVID-19 เสริมสร้างทักษะทางทหารพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลาย เช่น ออกกำลังกาย, เล่นกีฬา, ชมภาพยนตร์/แสดงดนตรี จัดเลี้ยงอาหารภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุข จัดโครงการพาทหารเยี่ยมบ้าน เป็นต้น

ซึ่งทหารกองประจำการได้ปฏิบัติตามวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ถือเป็นวิถีปฏิบัติใหม่(New Normal) ที่กองทัพบกได้ปลูกฝังให้กับกำลังพลในช่วงเวลาที่ผ่านมา

และเมื่อ รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ประกอบกับทหารกองประจำการมีพื้นความรู้ความเข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการป้องกัน COVID-19 สามารถดูแลตนเองได้

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป ทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจก็จะทยอยลาพักกลับบ้านได้ตามปกติ

โดยกองทัพบกได้กำหนดแนวทางการลาพักที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 เช่น หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด มีการตรวจสอบการแพร่ระบาดของพื้นที่ปลายทาง การตรวจไข้คัดกรองก่อนและหลังการลาพัก

ตลอดจนการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังหลังจากกลับลาพัก พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทางและการพักอยู่กับครอบครัว สำหรับกำลังพลของกองทัพบกในส่วนอื่นยังคงปฏิบัติตามแนวคู่มือทหารต้าน COVID-19 และตามกรอบที่กองทัพบกกำหนด

error: Content is protected !!