วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ทหารช่าง พล.พัฒนา 1 ลุย คลองสามเสน เก็บขยะ วัชพืช รองรับปริมาณน้ำฝน “แม่ทัพภาค1” มาช่วย ด้วย!!

30 พ.ค. 2020
237

 

‘แม่ทัพหนุ่ย’ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1/ผอ.จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาค1 ตรวจเยี่ยม ร่วมกิจกรรม และ ให้กำลังใจ ทหารจิตอาสา ของทหารช่าง ช.1 พัน.112 รอ. กองพลพัฒนาที่1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิย.2563

ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาคลองสามเสน โดยการจัดเก็บขยะในลำคลอง กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ 2 ฝั่งคลอง

เพิ่อลดปัญหาขยะ และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ทัศนียภาพบริเวณริมคลองมีความสวยงาม

error: Content is protected !!