วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

โผล่ มา ก็เจอกัน ! ลาดตระเวน จรยุทธ์

29 พ.ค. 2020
200

 

หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพราน 47 ออกลาดตระเวนจรยุทธ์ ตาม ในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน Support Site เพื่อควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้ปลอดภัย

และจำกัดเสรี ในการเตรียมการก่อเหตุของกลุ่ม ผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา

 

error: Content is protected !!