วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“หัวหน้าศปม.”สั่ง หน่วยความมั่นคง อุดชายแดน ตรวจเข้ม จุดผ่านแดน

29 พ.ค. 2020
342

“หัวหน้าศปม.”สั่ง หน่วยความมั่นคง
อุดชายแดน
ตรวจเข้ม จุดผ่านแดน
หวั่น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นำเชื้อโควิด-19 เข้ามา

หลัง ศบค. ไฟเขียว ผ่อนปรน เฟส3
ร้านค้า กิจการ ธุรกิจ เปิด! เริ่ม 1 มิย.นี้

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตรวจหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ

โดยเน้นย้ำให้จุดตรวจ ด่านพรมแดน มีมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มข้นต่อไป

ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังกำชับให้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมอำนวยการในการวางกำลังตามแนวชายแดน และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดน หรือกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า หัวหน้าศปม. ขอให้ทุกฝ่ายยังคงมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป

ทั้งที่เป็นบุคคล เป็นกลุ่ม และเป็นขบวนการ ที่อาจสัญจรข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางทะเล และท่าข้าม

รวมทั้งการใช้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้ลักลอบกระทำความผิดโดยไม่มีข้อแม้ทุกรูปแบบ เช่น ผู้นำพา ขบวนการนำพา และผู้ให้ที่พักพิง เป็นต้น

เพราะนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อของพี่น้องประชาชน จนยากไปสู่การควบคุมได้ในอนาคต

รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!