วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“รองปลัดฯป้ำ” ตรวจ State Quarantine ถึง ห้องครัว เก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไข ถก เตรียมการ รองรับ คนไทยกลับประเทศ อีกเพียบ พร้อมจัดAlternative State Quarantine สำหรับต่างชาติ กักตัวจ่ายเอง

29 พ.ค. 2020
313

 

“บิ๊กป้ำ” พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดฯกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวประกอบอาหาร และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ โรงแรม Eleqance Airport โรงแรม The Patra rama 9 และ โรงแรม Ambassdor สุขุมวิท ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ สมุทรปราการ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19

โดยให้หน่วยขึ้นตรง กระทรวงกลาโหม ยังคงความต่อเนื่องสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19(ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยการจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)

และพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine)

เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมาตรการคัดกรองและสถานที่กักตัวควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และให้เพียงพอสำหรับรองรับคนไทยในต่างประเทศจำนวนมากที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ

รวมทั้งชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ซึ่งประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้พยายามเข้าใจความรู้สึกและดูแลทุกคน ตลอดเวลาที่เข้าพักกักตัวควบคุมโรคให้เสมือนคนในครอบครัว

error: Content is protected !!