วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ขลัง! ทำพิธีในวังเดิม วังพระเจ้าตากฯ มีศาลพระเจ้าตากฯ วังที่ท่านเคยประทับ

28 พ.ค. 2020
2156

 

“ทัพเรือ”ทำพิธีเททอง หล่อนำฤกษ์รูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”…ใน พระราชวังเดิม กองทัพเรือ “วังเก่า”พระเจ้าตากสินฯ.. พร้อมเกิด พระอาทิตย์ทรงกลด

”บิ๊กลือ-บิ๊กอุ้ย” ดวงสมพงษ์
เคียงข้างร่วมพิธี

สร้าง เพื่อหารายได้เข้า”กองทุนบำรุงรักษาและพัฒนาที่พักอาศัยข้าราชการกองทัพเรือ “

.
วันนี้ พฤหัสบดี28 พฤษภาคม2563 เมื่อ เวลา 14.15 น…..พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ทองหล่อนำฤกษ์รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”

ที่ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม 

โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาค เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต และลงอักขระ ให้กับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นชนวนในการจัดสร้างในครั้งนี้

โดยในพิธีมีพระสมเด็จที่มาประกองพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวาพระอารามหลวง

พระนั่งปรกประกอบพิธีฯ ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระราชภาวนาพิธาน วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระครูวิสุทธิ์ สมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย และพระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง และพระครูธรรมธร สุวรรณ กุสลญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่ากุ่ม

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป ประกอบด้วย พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์

พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศา พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆัง พระธรรมรัตน เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรมหาวิหาร พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม พระราชปัญญารังษี เจ้าอาวาสวัดชิโนรส พระครูสุตตวุฒิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอินทาราม พระราชวิสุทธิโสภณ วัดราชสิทธทราม และพระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง

และพระครูสถิตรัตนพงศ์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างทำพิธีได้เกิดปรากฎการณ์มหัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลดบนท้องฟ้านับเป็นสิริมงคลกับการประกอบพิธีอย่างยิ่ง.

และที่ผ่านมา พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานอำนวยการกรรมการจัดสร้างวัตถุ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ารับ แผ่นทอง นาค เงิน ที่อธิษฐานจิต และลงอักขระ จากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาทวัดยานนาวาพระอารามหลวง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง

และรวบรวมแผ่นทอง นาค เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต ลงอักขระ และมวลสารจากเกจิ จังหวัดตราด และจันทบุรี ได้แก่ หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม หลวงพ่อไพรวัลย์ วัดหายแดง หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา หลวงพ่อหงวน วัดคลองมะขาม หลวงพ่อ อ่อง ถาวโร สำนักสงฆ์เขาวงกต หลวงพ่อประเวศน์ วัดป่าคลองมะลิ หลวงพ่อ สวาท วัดอ่าวหมู และหลวงพ่อ นง วัดทุ่งตาอิน

สำหรับพิธีมังคลาภิเษก จะกระทำในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ช่วงเวลา ๑๒.๑๑ น. ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ซึ่งเป็นที่ว่าราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง กรุงเทพมหานคร และ พระครูธรรมธร สุวรรณ กุสลญาโณ วัดท่ากุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี

การจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” เพื่อจัดหารายได้ให้กับกองทุนบำรุงรักษาและพัฒนาที่พักอาศัยข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความสง่างามและสมเกียรติ

ตลอดจนที่พักอาศัยภายในหน่วยงาน ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล ให้ยึดมั่นในการสร้างความสามัคคี ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตามปฐมโอวาทของสมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งกองทัพเรือ ได้นำมาใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานอำนวยการจัดสร้างวัตถุมงคล

รูปแบบเหรียญ และรูปหล่อองค์ยืนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำลองแบบมาจาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ ริมน้ำเจ้าพระยา พระราชวังเดิม โดยขนาดสูงของเหรียญ ๓๔ มิลลิเมตร เท่ากับอายุเมื่อครั้งเป็นพระยาวชิรปราการกู้บ้านกู้เมือง และขนาดกว้างของเหรียญ ๒๘ มม. ตามวันที่ทรงปราบดาภิเษก วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๑๐ ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญหลังเต่า “เต่าเป็นสัตว์อายุยืนและเดินแต่ไปข้างหน้า” กล่าวคือ อายุยืนมีแต่ความก้าวหน้า

ด้านหน้าของเหรียญ มีดอกพิกุล ๗ ดอกหมายถึง พระยาวชิรปราการใช้เวลากู้บ้านกู้เมือง
๗ เดือน ให้มีความมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ ลายตรงขอบเหรียญคอปกเสื้อ สมเด็จพระเจ้าตากสิน แสดงถึงพระอิสริยศภายหลังการปราบดาภิเษก บ่งบอกถึงความสำเร็จในภารกิจกู้บ้านกู้เมือง และในแต่เหรียญจะมีโค๊ดรูปท้องพระโรง เป็นเอกลักษณ์

ด้านหลังของเหรียญเป็น “ดวงตรามหาเดช” เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ปราบอริศัตรูให้แพ้ภัยไปโดยง่าย และมีเลขโค๊ดกำกับแต่ละเหรียญ

และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บนเหรียญมียันต์คาถาพระเจ้าห้าพระองค์กำกับเขียนโดยพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง

รูปหล่อองค์ยืน เป็นเนื้อทองเหลืองรมดำ ฐานองค์ทำจากไม้เนื้อแดง มี ๒ ขนาด คือขนาด ๑๙ นิ้ว และ ๙ นิ้ว ฐานด้านหน้ามีดวงตรามหาเดช พร้อมชื่อวัตถุมงคล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” ฐานด้านหลังมีตรากองทัพเรือ และมีจารึกพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราชประทานให้ ผู้บัญชาการทหารเรือว่า “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” โดยหมายถึง “ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ”

ความหมายของเลขมงคลในการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ การกู้ชาติ กู้แผ่นดิน”
โดยที่มาของจำนวนเหรียญทองดอกบวบ ๒๓๑๐ เหรียญ มาจาก ปี พ.ศ.ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการซึ่งมีอายุเพียง ๓๔ ปี ที่มาของจำนวนเหรียญเงิน ๗๗๗ เหรียญ และเหรียญสัตโลหะ ๒๑,๐๐๐ เหรียญ มาจาก เหตุการณ์พระยาวชิรปราการได้รวบรวมไพร่พลประมาณ ๕๐๐ นาย ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปตั้งหลัก รวบรวมไพร่พลทางหัวเมืองตะวันออก โดยใช้เวลาประมาณ ๗ เดือน หรือ ๒๑๐ วัน ก็สามารถกอบกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จ
ส่วนพระรูปองค์ยืนขนาด ๑๙ นิ้ว ๖๓ องค์ มาจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กองทัพเรือจัดสร้างวัตถุฯ และพระรูปยืนขนาด ๙ นิ้ว ๑๕๐ องค์ มาจากจำนวนปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงครองราชย์ โดยใน ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ หลังจากนั้นใน ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ จึงได้ปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน และได้ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ณ พระราชวังเดิม โดยได้ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี ซึ่งสยามประเทศมีเอกราช ตราบจนถึงทุกวันนี้ปี พ.ศ.๒๕๖๓
และเหรียญทองคำ ๑๖๘ มาจาก พระยาวชิรปราการแต่เดิมเป็นคนไทยเชื้อสายจีน โดยความเชื่อคนจีน เลข ๑ หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เลข ๖ หมายถึง เส้นทางหรือราบรื่น และเลข ๘ หมายถึงรวย โดยสรุป ๑๖๘“ย่าห์โหล่วฟัด” คือรวยราบรื่นอย่างเดียว
โดยจัดสร้างวัตถุมงคลมีรายละเอียดดังนี้
๑. เหรียญทองคำ จำนวน ๑๖๘ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๕๙,๙๙๙ บาท
๒. เหรียญเงิน จำนวน ๗๗๗ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๒,๘๐๐ บาท
๓. เหรียญทองดอกบวบ(เนื้อทราย) จำนวน ๒,๓๑๐ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๔๘๐ บาท
๔. เหรียญสัตโลหะ จำนวน ๒๑,๐๐๐ เหรียญ ราคาต่อเหรียญ ๒๘๐ บาท
๕. รูปหล่อองค์ยืน ๑๙ นิ้ว จำนวน ๖๓ องค์ ราคาต่อองค์ ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. รูปหล่อองค์ยืน ๙ นิ้ว จำนวน ๑๕๐ องค์ ราคาต่อองค์ ๗,๐๐๐ บาท
กองทัพเรือได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาตั้งแต่เดือนวันที่ ๑ เมษายนเป็นต้นมา โดยในปัจจุบันเนื่องด้วยวัตถุมงคลสร้างตามเลขมงคลมีจำนวนจำกัด ประกอบกับผู้มีจิตศรัทธาสนใจสั่งจองจำนวนมาก จึงเหลือเพียงเหรียญทองคำที่ยังสามารถสั่งจองเช่าบูชาได้เท่านั้น ซึ่งสามารถสั่งจองได้ที่ โทร.๐๒ ๔๗๕ ๓๐๘๑ โทร. ๐๘ ๐๖๖๔ ๔๘๙๑ และเป็นไอดีไลน์ในการสั่งจอง

:กองทัพเรือ

error: Content is protected !!