วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

กว่าจะเป็น “นักรบชุดดำ”

28 พ.ค. 2020
145

ดู การออกกำลังกาย…..
ท่า PT :Physical Test
และ การทดสอบกำลังใจ แบบเบาะๆ และสร้างความรักสามัคคี ….
ในการฝึกทหารพราน รบพิเศษ
โรงเรียนทหารพราน กองทัพบก….. ของนักเรียนทหารพราน #ปากข่องรุ่น3

กว่าจะเป็น “นักรบชุดดำ”

300 ทหารพราน รุ่น3 ทำการฝึก เป็นสัปดาห์ที่3….. โดยทั้งหมด ผ่านการกักตัว จากหน่วยมาก่อน ที่จะมารายงานตัว และมี การคัดกรองโรค มาแล้ว

ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้ กรมยุทธการทหารบก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบวางแผนและดำเนินการปรับมาตรฐานการฝึกหน่วยทหารพราน เพื่อให้การเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของกำลังพลหน่วยทหารพราน ได้กำหนดกำหนดแนวทางการจัดการฝึก การหมุนเวียนกำลังพลเข้ารับการฝึก และเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกทดแทนฯ และหลักสูตรการฝึกทบทวนฯ รวมทั้งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนจะได้มาตรฐานและขีดความสามารถเดียวกันที่พัฒนาขึ้น พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ หรือพัฒนาขีดความสามารถต่อจากหน่วยซึ่งมีภารกิจ อาจจะต่างกันบ้างในแต่ละพื้นที่

โดยจะฝึก 2 รูปแบบ คิอฝึกอาสาสมัครทหารพราน ปีละ6 รุ่นๆละ300 คนนาน8 สัปดาห์ การฝึกทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผล 4 รุ่น นาน3 สัปดาห์
และทหารพรานหญิง 1 รุ่น

 

 

error: Content is protected !!