วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กตู่” หนุน ใข้ C-130 ทัพอากาศ ช่วยเกษตรกร ส่ง “ข้าวสาร ศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา” ข้าวหอมมะลิ 10ตัน แลก ปลาฉิ้งฉ้าง -กะปิ 1.7 ตัน จาก พังงา

 

“รองเสธ.ป้อม” พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้า คณะแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดพังงา

ซึ่งกองทัพอากาศร่วมสนับสนุน ด้วยการจัดเครื่องบิน C-130 ในการช่วยลำเลียงสินค้า ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร”

โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี ที่ สนามบินภูเก็ต

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทัพฟ้าร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดมีความยากลำบาก

ทางกองทัพอากาศจึงใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบินลำเลียง ช่วยขนส่งสินค้าของแต่ละภูมิภาคให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน

ทั้งนี้ พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ได้รายงานให้ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีในฐานะรมว.กลาโหม ได้รับทราบ และก็เห็นชอบให้กองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชนจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา

โดยทุกภาคส่วนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีทรัพยากร กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ที่สามารถแปลงเป็นความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากภารกิจปกติ

โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด

โดยมีสินค้าที่ทำการแลกเปลี่ยนคือ ข้าวสารหอมมะลิ 100% ข้าวสารหอมมะลิเอไรซ์ 100% ปริมาณรวม 10ตัน ของจังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนกับ ปลาฉิ้งฉ้าง และกะปิ ปริมาณรวม 1.7 ตัน ของจังหวัดพังงา

error: Content is protected !!