วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

กลาโหม -กองทัพบก อนุญาตให้ผลิตหน้ากาก”หนุมาน” ป้องกันสารพิษทางทหาร แล้ว

“อาจารย์อ๊อด” เฮ !!
กลาโหม -กองทัพบก อนุญาตให้ผลิตหน้ากาก”หนุมาน” ป้องกันสารพิษทางทหาร แล้ว
ประเดิมผลิต 2 หมื่นอัน
ขี้ ช่วยลดการ นำเข้าได้ปีละ 600 ล้านบาท

หลังต่อสู้ มายาวนาน ตั้งแต่ มีนาคม2561 จนมีการฟ้องร้อง มีกรณีพิพาทกับ ทบ. จนเคลียร์กันได้ในที่สุด
….. มาตอนนี้ สถานการณ์ CoViD19 ก็ทำให้ โอกาส นั้น เปิด!!

“อาจารย์อ๊อด” รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งมาบังสื่อว่า กระทรวงกลาโหม และกองทัพบก ยอมรับ ผลงานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร หรือ “หน้ากากหนุมาน” ของตนเอง แล้ว โดยมีหนังสือแจ้งมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

และให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตให้กับแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 20,000 ชุด ที่ทำให้สามารถ ลดการนำเข้า ได้ถึงปีละ 600 ล้านบาท

ทั้งนี้ อ.อ๊อด และ ทีมงานนักวิจัย ร่วมกันคิดค้น หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร“ หน้ากากหนุมาน” เพราะ เห็นว่า หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร ถ้าสามารถผลิตได้ในประเทศไทย จะทำให้เรามีหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร. โดยไม่ต้องนำเข้า ไม่ต้องเปลืองงบประมาณ และสามารถผลิตจำหน่ายส่งออกต่างประเทศได้ด้วย

error: Content is protected !!