วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เกษตรกร แฮปปี้ !! พล.ร.6 จะช่วยซื้อ พืชผัก ผลไม้ ไปทำอาหาร พร้อม เปลี่ยน ค่ายทหาร เป็นตลาด ขอ พืชผัก คุณภาพ ให้ ทหารลูกหลานกิน

27 พ.ค. 2020
348

 

พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6) มอบหมายให้ พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผบ.พล.ร.6 เร่งประสานความร่วมมือกับ สำนักงานสหกรณ์ร้อยเอ็ด และสำนักงานสหกรณ์มหาสารคาม

โดยให้ประสานกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิดฯเพื่อนำข้อมูลมาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น และในระยะยาว

โดยมี นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ และเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

ร่วมหารือกับผู้บังคับหน่วยและเจ้าหน้าที่สูทกรรมที่รับผิดชอบการประกอบเลี้ยงของหน่วยภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจุฬาโลกมหาราชรวม 15 หน่วย

ซึ่งทุกหน่วยมีความยินดีที่จะ ช่วยเหลือโดยการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น จะรับซื้อ ตามปริมาณความต้องการของหน่วย

และหากมีผลผลิตจำนวนมากเกินความต้องการ กองพลทหารราบที่ 6 จะจัดสรรพื้นที่ของศูนย์สาธิตการตลาดค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกให้กลุ่มเพื่อนำผลผลิตมาวางขายให้กับประชาชน

กลุ่มเกษตรกรให้สัญญาว่า จะปลูกพืชผักให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ ราคาที่ยุติธรรม ไม่แพง เพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งมอบความสุขให้ทหารซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรเหมือนกัน

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรถึงแปลงปลูกผัก จากการสอบถาม

ปัญหาส่วนใหญ่คือ ผลิตได้แต่ขายไม่ออก หนี้งอก เงินเก็บลดเหลือน้อย

แต่หากมีหน่วยทหารมารับซื้อ ถือว่าเป็นทางรอด และมองเห็นอนาคตที่สดใส ยิ่งที่ตลาดส่งออกที่แน่นอน ก็จะสามารถวางแผนผลิตให้ จะมีรายได้ที่แน่นอน

ซึ่งการที่หน่วยทหารเข้ามาช่วยเหลือรับซื้อในรูปแบบนี้หากพัฒนาไปให้เป็นระบบที่ยั่งยืน จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นอย่างแน่นอน

error: Content is protected !!