วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“แม่ทัพภาค2 “ เยี่ยม ทีมทหารไทย อุ่นเครื่อง เตรียมไปฝึกผสม Lightning Forge 2020 ที่Hawaii

27 พ.ค. 2020
1075

“แม่ทัพภาค2 “
เยี่ยม ทีมทหารไทย
อุ่นเครื่อง เตรียมไปฝึกผสม Lightning Forge 2020 ที่Hawaii
ชี้ เป็นโอกาสดี ไปฝึกกับ ทบ.สหรัฐฯ
แถม ได้ไปฝึกทดสอบประเมินผล
ที่ JRTC Louisiana. ด้วย
เน้น ฝึกตามแผน
ควบคู่มาตรการ ป้องกัน โควิด-19

“แม่ทัพอิ๊ด”พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลเข้าร่วมการฝึกเตรียมการขั้นที่ 3 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสม กับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา รหัส Lightning Forge 2020

ที่จะไปฝึกที่ มลรัฐฮาวาย และเข้าร่วมการประเมินผล ที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม (JRTC) รัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้

ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา

โดยมี พลตรี สวราชย์ แสวงปล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ต้อนรับ

ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาค รวมทั้ง รร.จปร. จัดนายทหาร รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 นั้น มีเป้าหมาย คือการสร้างประสบการณ์ ได้เห็นภาพรวมของการฝึก และการจัดการฝึกให้มากที่สุด เพราะเมื่อกำลังพลเหล่านี้ กลับมาจากการฝึก จะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยและกองทัพบก ต่อไป
.
แม่ทัพภาค 2 กล่าววต้อนรับสู่พื้นที่กองทัพภาคที่ 2

สำหรับการฝึกผสม Lightning Forge 2020 ถือเป็นโอกาสดี ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในเรื่องหลักนิยม ยุทธวิธี ตั้งแต่ระดับบุคคล ถึงระดับกองร้อย ของกองทัพบกสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของหลักนิยมของ ทบ.ไทย ที่นำมาพัฒนาและปรับใช้ ซึ่งทางกองทัพบกสหรัฐ ได้มีการพัฒนาหลักนิยม ยุทธวิธี อยู่อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามของโลกที่มีความซับซ้อน

การไปฝึกครั้งนี้ จะทำให้ได้เรียนรู้ นำมาเทียบเคียงประยุกต์และปรับปรุง กับหลักนิยมที่เราใช้อยู่
.
แม้ว่ายังมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ซึ่งการฝึกผสม Lightning Forge 2020 และการประเมินผลที่ JRTC นั้น ยังคงให้มีการฝึกตามแผนต่อไป

แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวด

ขอให้ ร.3 พัน.2 ในฐานะ บก.ควบคุม ได้กำหนดมาตรการ และวางแผนการฝึก ให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตามที่รัฐบาล และกองทัพบกกำหนดต่อไป

error: Content is protected !!