วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

New Normal เสร็จแล้ว Hood !!

 

Hood+Mask
ป้องกันCiViD19
บนเครื่องบินลำเลียง ของ ทอ.

ทีมกองทัพอากาศ ทำการทดสอบ Hood ป้องกันเชื้อโรค สำหรับ ผู้โดยสาร เครื่องบินลำเลียงของ กองทัพอากาศAirBus A320

โดยมีแผน ในการผลิต ชุดสำหรับลูกเรือ(Mobile – positive Pressure -Filter 1mic) และ ชุดสำหรับผู้โดยสาร
(Adapter – Compressor positive Pressure -Filter 1mic)

โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมช่างอากาศ ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมการบิน TAI

Fb: Wassana Nanuam

error: Content is protected !!