วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ถก ศูนย์การแพทย์ทหารAsean+9 แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ สู้CoViD19 ทำ Lesson Learned ร่วม ชี้ รอดประเทศเดียว ไม่ได้ ต้องร่วมมือกำจัดCoViD19 ให้หมดไปจากภูมิภาค ไม่ประมาท พร้อมรับมือ second wave

 

ที่ ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ ได้จัดการประชุม การแพทย์ทหาร Asean เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดCoViD-19 เพิ่อเป็นบทเรียนร่วมกันในภูมิภาค

โดยมี ประเทศสมาชิกAsean 10ประเทศ และมิตรประเทศนอกAsean ทั้ง สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชน จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ ออสเตเลีย ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

และมี หน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่หน่วยงานทางทหาร ร่วมด้วย

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในฐานะเลขาธิการศูนย์การแพทย์ทหารAsean ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนADMM เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020

ในวันนี้เป็นการหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการทบทวนบทเรียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ ให้ข้อมูลการดำเนินงานกลับมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่หลากหลาย

เพราะแต่ละประเทศประสบการณ์ที่สำเร็จแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์

เนื่องจากหากประสบความสำเร็จเพียงประเทศเดียว ไม่ได้ทำให้เกิดการแก้ปัญหา ดังนั้น ต้องให้โควิด-19 ให้หมดไปจากภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศก็จะให้ฝ่ายทหารเข้าร่วมในสนับสนุนการแก้ไขด้วย โดยพลเรือนจะเป็นหลัก

และประเทศไทย ได้แชร์ความสำเร็จของประเทศไทย ที่มีมดงาน ทั้ง สาธารณสุข , อสม.ในการเข้าร่วมทำงานในพื้นที่

รวมถึงความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือน ในการสกัดกั้นผู้ติดเชื้อมาให้เข้ามาในประเทศ เช่น การทำ state quarantine ของกระทรวงกลาโหม

รวมทั้งการ คิดค้นวัคซีน ถือว่าเป็นความคืบหน้าในภูมิภาค ซึ่งทุกคนรอคอยและคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จโดยเร็ว

และยังหารือ ในการเตรียมการหากมีการระบาดในรอบที่ 2 รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆระยะที่ 3 เพราะ เมื่อมีการประสบความสำเร็จในรอบแรกในการป้องกันแล้ว ก็ต้องมีการผ่อนคลาย เพราะต้องถ่วงสมดุลระหว่างการป้องกันและเศรษฐกิจ

ซึ่งได้มีการพูดคุย ถ้ามีมาตรการผ่อนคลาย ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อป้องกันโรคที่จะกลับมาให้ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะการฝึกบนโต๊ะ เป็นการพบกันทางVTC ไม่ได้มาเจอหน้ากัน ซึ่งเป็นการส่งคำถามล่วงหน้า แต่ละประเทศจะส่งข้อมูล และทีมวิทยากร จะมีการวิเคราะห์ และสรุป พร้อมให้แต่ละประเทศอภิปรายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามในการประชุมวันนี้อาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้น เนื่องจากมีแค่วันเดียว แต่อาจจะได้แนวทางร่วมกันซึ่งคงต้องการจัดประชุมรอบ 2 รอบรอบที่ 3 ต่อไป

error: Content is protected !!