วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ระดม สมอง สร้าง Drone เอง ทัพฟ้า จับมือ TAI ทีม รร.นายเรืออากาศและ Thai Subcon หนุน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.

เดินหน้าเต็มสูบ ในการ สร้าง Drone ใช้งานเอง โดยมอบหมายให้ ทีมจาก รร.นายเรืออากาศฯ ที่สร้าง Drone ประชุม ร่วมกับ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน TAI และ Thai Subcon หารือในการสร้าง Drone สนับสนุนภารกิจบินลาดตระเวน ถ่ายภาพ และปฏิบัติการจิตวิทยา ของ ทอ.

โดยต้องการให้มีการผลิตชิ้นส่วนได้ภายในประเทศ ให้มากที่สุด เพิ่อเป็นการ สนับสนุน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

นำทีมโดย พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กก.ผู้จัดการ TAI

ทั้งนี้ ผบ.ทอ. ต้องการมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

หรือการดำเนินโครงการตามแนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา purchase & development P&D เพิ่อ ขยายความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมภายในประเทศ

“กองทัพอากาศใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างคุ้มค่า บนการพัฒนานวัตกรรมแห่งยุคอนาคต เพื่อยืนบนขาตัวเอง” ผบ.ทอ. ระบุ

error: Content is protected !!