วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ฟาร์มฯ”….ตาม พระราชดำริ

27 พ.ค. 2020
854

 

“ผบ.กองกำลังจิตอาสาพระราชทานฯ”
ตรวจ “ฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 “ ทั้ง4 แห่ง ที่ นราธิวาส ตาม พระราชดำริ “ร.10-พระราชินี” รองรับ ชาวบ้านตกงาน-ขาดรายได้ จากสถานการณ์ CoVid19

“บิ๊กต๋อย” พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ทั้ง 4 ฟาร์ม ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาปือซา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย ทั้ง 4 ฟาร์ม ได้รับมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวสารพระราชทาน พันธุ์ดอกมะลิ 105 เพื่อนำไปขยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง

ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!