วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

นายร้อย จปร. ชั้นปี5 ร่วมฝึก Linghtning Forge 2020

26 พ.ค. 2020
1854

“บิ๊กแดง”ไฟเขียว!!
ให้ นักเรียน นายร้อย จปร. ชั้นปี5
ร่วมฝึก Linghtning Forge 2020
กับ ทบ.สหรัฐอเมริกา ที่ Hawaiiด้วย
“รองผบ.รร.นายร้อยจปร.”ตรวจความพร้อม -เตรียมตัว ที่โคราช ก่อน

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มีนโยบาย ให้ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมการฝึก Linghtning Forge 2020
กับ ทบ.สหรัฐอเมริกา ที่ Hawaii ปีนี้ ด้วย

โดยให้ จัดนายทหาร รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ให้เข้ารับการฝึก

โดยมีเป้าหมาย การสร้างประสบการณ์ เพื่อให้กำลังพล ได้เห็นภาพรวมของการฝึก และการจัดการฝึกให้มากที่สุด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยและกองทัพบก

วันนี้ “รองช้าง” พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Linghtning Forge 2020 ที่ กองพลทหารราบที่ 3 กองพันทหารราบที่ 2 โดยมี พลตรี สวราชย์ แสวงผล ผบ.พล.ร.3 ต้อนรับ

พร้อมพบปะ น้องๆ นักเรียน นายร้อย จปร. และให้กำลังใจ

ซึ่งจะเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนที่เข้ารับการฝึก ผสมร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ที้ มลรัฐHawaii และเข้ารับการประเมินผล ที่ ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม หรือ JRTC ณ รัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้

error: Content is protected !!