วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19”

26 พ.ค. 2020
344

พล.พัฒนา1
พลิกผืนดิน บ้าน บ่อหวี
เป็น “ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19”
ตามพระราชดำริ
รองรับ ชาวบ้านตกงาน-ขาดรายได้
“บิ๊กเป็ด” ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน
ลงพื้นที้ ตรวจงาน พบปะชาวบ้าน

“บิ๊กเป็ด” พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 “ ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ ในการรองรับ ประชาชน ที้เดิอดร้อนจากสถานการณ์โควิดฯ ในด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และตรวจพื้นที่การดำเนินโครงการฯ

พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมแจกอาหารกล่อง ซึ่งประกอบอาหารโดยรถครัวสนาม ของ พล.พัฒนา 1 จำนวน 300 กล่อง

โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1
และ พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 ตัอนรับ

error: Content is protected !!