วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“สมเด็จพระสังฆราชฯ” ทรง ผูกพันกับ พลเอกเปรม .

26 พ.ค. 2020
301

“สมเด็จพระสังฆราชฯ” ทรง ผูกพันกับ พลเอกเปรม … เสด็จร่วมงาน ทำบุญ อสัญกรรมอุทิศ แด่”พลเอกเปรม”…แม้ว่า เดิมจะไม่ได้ อยู่ในหมายกำหนดการ….

จากเดิม ที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี
ร่วมพิธี เท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อครั้งมีชีวิต อยู่ พลเอกเปรม มาทำบุญ และช่วยบูรณะ วัดราชบพิธฯ บ่อยครั้ง แม้แต่ในวันเกิด 26 สค. ทุกปี ในระยะหลังๆ

ทั้งนี้ อัฐิของ พลเอกเปรม ส่วนหนึ่ง บรรจุในโกศ ที่ วัดราชบพิธฯ หลังจากการพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ 8 ธค.2562 แล้ว
โดย มีเตรียมการบรรจุ อัฐิ ป๋าเปรม ในเจดีย์วัดราชบพิธฯ ช่วงครบวันเกิดป๋า สิงหาคม นี้

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ1 ปี อสัญกรรมอุทิศ แด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ครบ1 ปี เมื่อ 26 พค.2562

โดยมี บิ๊กแอ้ด พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย คณะองคมนตรี ทั้ง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง นายพลากร สุวรรณรัฐ ดร.กบ อำพน กิตติอำพน. นายเกษม วัฒนชัย นายจรัลธาดา กรรณสูต ร่วมพิธี พร้อมด้วย นายทหารลูกป๋า และครอบครัว ติณสูลานนท์

error: Content is protected !!