วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน!!!

 

กรมพระธรรมนูญ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 97 จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่ชุมชน” โดยมีพล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ พล.อ. ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดกรมพระธรรมนูญ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ที่ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งประชาชนมีความรู้สึกยินดีและขอบคุณที่จัดกิจกรรมที่ดีเพื่อช่วยเหลือประชาชน

error: Content is protected !!