วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

เป้……ปันสุข

26 พ.ค. 2020
308

 

ฝึกด้วย
ช่วยเหลือประชาชน …ด้วย
พกของใส่เป้สนาม ไปปันสุข แจกจ่ายของใช้ของกิน ให้ชาวบ้าน ด้วย

ทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 (ร.16 พัน1) ร้อยเอ็ด….ฝึกตรวจสภาพความพร้อมรบ ทั้งในด้านกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์

และนำกำลังพลเดินทางไกล ประกอบเครื่องสนาม อาวุธประจำกาย

โดยใช้เส้นทางชุมชนโดยรอบค่ายที่ตั้งหน่วย พร้อมได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่ เป้สนาม นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนตามเส้นทาง การฝึก ด้วย

error: Content is protected !!