วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ร่วมประชุม สว. แต่ ไม่โหวตลงมติ

 

กลาโหม แจง “ผบ.เหล่าทัพ”
ร่วมประชุม ไม่ขาด
ยกเว้นที่จำเป็นติดราชการ
ทำ หนังสือลาถูกต้อง
ยันเข้าประชุม แต่ไม่ได้โหวต ลงมติ
เพราะสถานภาพ การเป็น ข้าราชการประจำ ไม่ให้ขัดหลักการประชาธิปไตย
ชี้ เมื่อปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ ได้สละสิทธิ์ รับเงินเดือนสว.ไปแล้ว
ยัน ผบ.เหล่าทัพ ตระหนักถึงหน้าที่วุฒิสมาชิก
และคำนึงถึง สถานะความเป็นข้าราชการ
ชี้ สว.ต้องไปประชุม แต่ไม่มีบังคับ ว่า ต้องลงมติ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวถึง กรณี iLaw เปิดเผยข้อมูลการประชุมและลงมติของวุฒิสภาที่ผ่านมา ที่พบว่า ผบ.เหล่าทัพ ที่่เป็น สว. โดยตำแหน่ง ขาดการลงมติ จำนวนหลายครั้ง นั้นว่า ผู้นำเหล่าทัพ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน ต่างตระหนักถึงความรับผิดชอบ โดยถือเป็นหน้าที่สำคัญ เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง

หากไม่อยู่ในห้องประชุม ก็ติดตามการถ่ายทอดการประชุมโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหากมีเหตุจำเป็น หรือมีราชการสำคัญ ได้มีการลาประชุมอย่างถูกต้อง มิได้ขาดประชุม หรือละเลยหน้าที่แต่อย่างใด

สำหรับการลงมตินั้น เป็นการใช้สิทธิตามบทบาท โดยการพิจารณาไม่ใช้สิทธิ ก็เพื่อมิให้ขัดหลักการประชาธิปไตย

ในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ สอดคล้องกับที่ทุกท่านได้สละสิทธิ์ การรับเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้แล้ว, พลโทคงชีพ กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ผบ.เหล่าทัพ ไม่ได้ขาดประชุมมากเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่า กว่า 100 การลงมติ. แต่ สว. ผบ.เหล่าทัพ เลือกที่จะไม่ออกเสียง ในการลงมติในเรื่องต่างๆ เนื่องจาก เป็นข้าราชการประจำ จึงเลือกที่จะไม่ลงมติ แต่ทว่า ไปร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผบ.เหล่าทัพ ไปลงชื่อรายงานตัวที่สภาฯและเข้าร่วมการประชุมกันเสมอ เพราะถือเป็นหน้าที่

ยกเว้น ติดราชการจำเป็น ก็จะลาประชุมฯอย่างถูกต้อง

“แต่ช่วงลงมติ อาจไม่ได้ร่วมโหวต เท่านั้น ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่คือเพราะเราเป็นข้าราชการ จึงเลือกที่จะไม่ลงมติ
เนื่องจากข้อกำหนด
ระบุให้ สว. มีหน้าที่ต้องเข้าประชุม แต่ไม่มีข้อกำหนด เกี่ยวกับการขาดมติ และ ไม่ต้องลาโหวตมติ” แหล่งข่าว ระบุ

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!