วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

CoViD กำลัง จะ ไป Small Unit ….ก็มา

25 พ.ค. 2020
162

 

ชุดปฏิบัติการ หน่วยทหารขนาดเล็ก(ชป.นทล.) หรือ Small Unit ของ ร.8 พัน.3 ทำการฝึก และสาธิตการตรวจสภาพความพร้อมรบ และการแสดงสาธิตการปฏิบัติทางยุทธวิธี

โดยมี พล.ต.สวราชย์ แสงผล ผบ.พล.ร.3 ตรวจเยี่ยมการฝึก ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่ให้ทำการฝึกทบทวนภายในหน่วย ในช่วง CoViD19
ที่ค่าย สีหราชเดโช เมือง ขอนแก่น

: กองทัพภาค2

error: Content is protected !!