วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เลอะ ด้วยกัน เหนื่อย ด้วยกัน

25 พ.ค. 2020
315

 

“แม่ทัพภาค1” นำทีม รองแม่ทัพ-เสธ. และจิตอาสาฯ ลุยขุดลองโคลนเลน ถนนวิภาวดีฯ เตรียมรับน้ำฝน แก้น้ำท่วมขัง ใช้เวล 13 วัน 4 พื้นที่

บิ๊กหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1
และ ประธานคณะทำงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงตรวจพื้นที่ทั้ง4 พื้นที่

พร้อมด้วย พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อย 1 พลตรี สุขสรรค์ หนองบัวล่าง รองแม่ทัพภาค 1 พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค1 และ พล.ต.มนัส จันดี เสนาธิการกองทัพภาค1

ในการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชากร “ ที่เริ่มตั้งแต่ 21พค.- 2 มิย.2563 รวม13 วัน

เพื่อรองรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นถนน ที่เมื่อมีปริมาณน้ำฝน ตกลงมามาก มักทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และการจราจรติดขัด

ถนนวิภาวดีรังสิต มีความยาว 23 กิโลเมตรตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงไปยังอนุสรณ์สถานและมีคลองเชื่อมจำนวนหกคลองที่จะรับน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อระบายไปลงยังคลองเปรมประชากร


โดยมี จิตอาสาฯ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานค การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ทำการขุดลอกโคลนเลนและขยายความกว้างของคูน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและพัฒนาคลองเชื่อมที่ต่อเนื่องจากถนนวิภาวดีไปยังคลองเปรมประชากร และเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการเตรียมการระบบระบายน้ำฝนที่ตกลงมาจากถนนวิภาวดีลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งในพื้นที่ 1. พื้นที่เขตพญาไท-ดินแดง มีกองพลที่ 1 รักษาพระองค์เป็น ผู้วางแผนและประสานความร่วมมือกับ เขตพญาไท เขตดินแดง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในการลอกโคลนเลนในคูน้ำเรียบถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงถึงแนวคลองบางซื่อและพัฒนาคลองสามเสนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น

2. พื้นที่เขตจตุจักรมี กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นผู้วางแผนและประสานความร่วมมือกับ
เขตจตุจักร กองพลทหารราบที่ 11 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในการลอกโคลนเลนในคูน้ำเรียบถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แนวคลองบางซื่อถึงแนวคลองลาดยาวและพัฒนาคลองบางซื่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น

3. พื้นที่เขตหลักสี่มีมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นผู้วางแผนและประสานความร่วมมือกับ เขตหลักสี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในการลอกโคลนเลนในคูน้ำเรียบถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แนวคลองลาดยาวถึงแนวคลองวัดหลักสี่และพัฒนาคลองลาดยาว และคลองวัดหลักสี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น

4. พื้นที่เขตดอนเมืองมีหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นผู้วางแผนและประสานความร่วมมือกับ เขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในการลอกโคลนเลนในคูน้ำเรียบถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แนวคลองวัดหลักสี่ถึงอนุสรณ์สถานและพัฒนาคูนายใช้และลำรางลาดเป็ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น

error: Content is protected !!