วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ที่ อึด กว่า CoViD ก็ ท.ทหาร อดทน นี่แหล่ะ

25 พ.ค. 2020
134

 

ร้อน ตับแลบ ขนาดนี้!
โควิดฯ ไม่มีเหลือ !!

นายทหาร และทหารชั้นประทวน กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่4 (ร.23 พัน4) กองพลทหารราบที่6 บุรีรัมย์. ทำการฝึกเบาะๆ เบาๆ ด้วยการ เดินเร่งรีบ เป็นการฝึกภายในหน่วย เพื่อสร้างความอดทน ความฟิต

เป็นทหาร ก็ต้องเตรียมพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ

: กองทัพภาค2

error: Content is protected !!