วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

สุนัข พันธุ์ไทย ก็ฝึก เป็นสุนัขทหาร ได้

25 พ.ค. 2020
440

 

“กองกำลังสุรนารี” เปิดหลักสูตร การฝึก “สุนัขทหารพันธุ์ไทย” สร้างเป็น สุนัขทหาร ร่วมปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน ทั้งปราบยาเสพติด -กานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เปิด “การฝึกสุนัขทหารพันธุ์ไทย ” และตรวจเยี่ยมการฝึก ของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์

ทั้งนี้ เพราะ พลตรีอดุลย์ เล็งเห็นว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในหลายรูปแบบ ทั้งการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอื่นๆ

ซึ่งจากสถิติในห้วงที่ผ่านมา พบว่าผู้กระทำผิดยังคง มีความพยายามหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการต่างๆ

ดังนั้น การใช้สุนัขทหารในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

โดยจัดการฝึกหลักสูตร “การฝึกสุนัขทหารพันธุ์ไทย”ในห้วงวันที่ 21 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2563

โดยสุนัขพันธุ์ไทย ที่ผ่านการทดสอบ และประเมิน เมื่อจบการฝึกแล้ว จะเป็นเครื่องมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้มอบแนวทางแก่ครูฝึก และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกทุกนาย ได้มีความตั้งใจรับการฝึก เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

error: Content is protected !!