วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กวดขัน วินัยทหาร

 

“บิ๊กตู่” สั่ง ผบ.เหล่าทัพ ดูแลกำลังพลใกล้ชิด กวดขันวินัย ห้ามเป็นผู้มีอิทธิพล เอี่ยวสิ่งผิดกม. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทัพ ย้ำ การแสดงออกในสถานที่สาธารณะ -ผ่านสื่อสาธารณะ ต้องเหมาะสม ….ฝากดูแลพิเศษ พลทหาร สมัครใจอยู่ต่อ อีกเกือบ6 พันคน ดูแลครอบครัวพลทหาร ซ่อม-สร้างบ้านให้ด้วย

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ในการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพล

โดยให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ความสำคัญในการดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งส่งผลให้กำลังพลและครอบครัวสูญเสียรายได้บางส่วนไป

โดยให้ทุกหน่วยพิจารณาใช้พื้นที่ของหน่วยตามความเหมาะสมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกำลังพล ครอบครัวและชุมชน

อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแต่ละภูมิภาค ในรูปแบบตลาดประชารัฐ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ สวัสดิการ ให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับทหารกองประจำการแต่ละเหล่าทัพจำนวนเกือบ 6,000 นาย ที่สมัครใจอยู่ต่ออีก 1 ปี นั้น ให้ทุกหน่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิกำลังพลให้กับทหารกองประจำการ รวมถึงครอบครัว เช่น การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักให้แก่ครอบครัวของทหารกองประจำการดังกล่าวตามความเหมาะสม

รวมทั้งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ด้วย

พลเอกประยุทธ์ ย้ำ เรื่องการกวดขันวินัย และความประพฤติของกำลังพล
ว่า การประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมของกำลังพลบางนาย มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทหารเป็นส่วนรวม

จึงให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เน้นย้ำและกำชับกำลังพล ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะการแสดงออกในสถานที่สาธารณะ การประพฤติตน หรือแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะให้เหมาะสม

รวมทั้งต้องไม่มีกำลังพล เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด การพนัน หนี้นอกระบบ และการกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล เรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด

error: Content is protected !!