วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เร่งรัด อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

“บิ๊กตู่” กระตุ้น กลาโหม -เหล่าทัพ-DTi
เร่งเปิด line of Production ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ตามความต้องการของเหล่าทัพ เร่งตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ที่ทันสมัย

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน การประชุมสภากลาโหม
ได้สั่งการ เรื่อง การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

โดยให้ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่อง การบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTi และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้เป็นไปตามแนวคิดการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ที่ทันสมัยโดยเร็ว

รวมทั้งเปิดสายการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สามารถผลิตใช้เองภายในกองทัพมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยและพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ให้ยังคงแสวงความร่วมมือเพิ่มเติมกับมิตรประเทศ ที่ประสบความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วย

เพื่อให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!