วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

Maritime Security

 

“บิ๊กตู่” สั่ง “เหล่าทัพ-กอ.รมน.-ศรชล”
จับมือกัน ดูแลความมั่นคงทางทะเล การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทางทะเล และ กลุ่มก่อความไม่สงบ 3 จ.ชายแดนใต้ ….. สกัดการลักลอบผ่านแดนตามเส้นทางธรรมชาติ -ขบวนการลักลอบขนยาเสพติด-สินค้าผิดกม…. สั่งติดตาม-วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง ในสังคมโลก หลายมิติ ที่ซับซ้อนขึ้น โดยยึดบทบาทหลักการของAsean เป็นแกนกลางด้านความมั่นคงของภูมิภาค

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2563
แต่เป็นครั้งแรกที่ พลเอกประยุทธ์ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และประชุมแบบ เต็มคณะ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมโลกที่มีหลากหลายมิติและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและท่าทีที่เหมาะสม ต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมในอนาคต

โดยคำนึงถึงบทบาทหลักการของอาเซียน ในการสนับสนุนความเป็นแกนกลางด้านความมั่นคงของภูมิภาค

รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่สร้างสรรค์ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวเป็นสำคัญ

ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอกประยุทธ์ สั่ฃการให้กองทัพบกและกองทัพเรือ ในบทบาทการทำหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ดำรงความต่อเนื่องการปฏิบัติงานร่วมกัน และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ให้ครอบคลุม เกื้อกูลระหว่างกัน ทั้งทางบกและทางทะเล

โดยเฉพาะ การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบใน 3 จ.ชายแดนใต้

การลักลอบผ่านแดนตามเส้นทางธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทางทะเล และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย ยเฉพาะ การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบใน 3 จ.ชายแดนใต้

การลักลอบผ่านแดนตามเส้นทางธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทางทะเล และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย

ตลอดจนการดำรงความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ขอให้เฝ้าระวังการแฝงเข้ามาของระบาดของโรคอุบัติใหม่และผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

error: Content is protected !!