วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“รถสายัณห์”ทหาร

24 พ.ค. 2020
137

 

มีรถ”พุ่มพวง” แล้ว
ก็ต้องมี….รถสายัณห์

รถขายกับข้าว…..ห้อยถุงมาเป็นพวง ทั้งข้าง และ ท้ายคันรถ ….เค้าเลยเรียกว่า “รถพุ่มพวง”

ทหาร ก็จัด “รถพุ่มพวง” บรรทุกผัก ออกมาขายให้ชาวบ้านในราคาถูก

แต่ตอนนี้ ทหารมี “รถสายัณห์” ของ หน่วยจ่ายตลาด ที่ออกมาช่วยซื้อ สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้. เพื่อไปทำอาหาร เลี้ยง กำลังพล และน้องๆพลทหาร ในมื้อประกอบเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือเกษตร ชาวไร่ขาวสวน ให้ขายได้

ประมาณว่า …..พี่น้องเกษตรกร ….ขายอะไร ไม่ออก บอกทหาร …

ทหารจะ ส่ง “รถสายัณห์” จะไปหา ตามสัญญา ”

รักทหาร น้อยๆ…. แต่ขอให้รักนานๆ

ประมาณนั้น!!

error: Content is protected !!