วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

สมัยนี้ ไม่ค่อยมีใคร ชอบกิน “มันแกว” แล้ว เลยขายไม่ได้! แต่ น้องๆพลทหาร …..ยังต้องกิน เพื่อช่วยชาวไร่มันแกว

24 พ.ค. 2020
230

 

ทางที่ดี ควรจะหันไปปลูกอย่างอื่น ดีกว่า

พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210 นำทีมหน่วยทหารจ่รยตลาด เข้าซื้อมันแกว จากเกษตรกรในพื้นที่ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ตามโครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ของกองทัพบก เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้

และนำมันแกวมาประกอบเลี้ยงให้แก่น้องทหารกองประจำการได้รับประทานร่วมกับอาหารแต่ละมื้อ

error: Content is protected !!