วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

State Quarantine ทหารเรือ

 

“เสธ.ทร.”เยี่ยม ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล ทหารเรือ- สห.ทร. ปฏิบัติหน้าที่ ในState Quarantine
ที่ 2 Hostel โรงแรม ชานกรุงฯ

เดี้ยวนี้ ไม่ต้องใช้ อาคารรับรองทร.สัตหีบ ชลบุรี. ที่เคยเป็น State Quarantine แห่งแรก แล้ว…. เพราะนโยบาย นายกฯ ให้ใช้ โรงแรม และให้พัก ห้องละ 1 คน … แต่ทหาร ก็ยังรับภารกิจในการดูแล โรงแรมที่เป็น State Quarantine เช่นกัน

“เสธ.แก๋ง” พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลของ ทร. พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กำลังพล ของ ทร. ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐ ( State Quarantine ) ที่ โรงแรมเอวาน่า และ โรงแรมไบร์ทตั้น เขตบางนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้สนับสนุนกระทรวงกลาโหม จัดกำลังพล ส่วนการแพทย์และพยาบาล จากกรมแพทย์ทหารเรือ และส่วนงานรักษาความปลอดภัย จากกรมสารวัตรทหารเรือ โดยจะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง เข้ากักกันตามระบบเป็นเวลา 14 วัน

error: Content is protected !!